Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek

A szerződő felek:

Üzemeltető (a továbbiakban „Szolgáltató”): DET Holding Kft. (9700 Szombathely, Zanati út 26., cégjegyzékszám: 01-09-275415, adószám: 25441655-2-43), valamint a „Vevő”, a továbbiakban együttesen „Szerződő felek”. Vevőnek minősül minden olyan nagykorú természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet felhasználó, aki a porcelanbolt.elefantofficial.com-on megrendelést ad le.

Szolgáltató elérhetőségei:
E-mail: porcelanbolt@elefantofficial.com Telefon: +36 70 313 1310
Raktározás helye: 9700 Szombathely, Zanati út 26.

A szerződés tárgya:

A szerződés tárgya a Szolgáltató által üzemeltetett porcelanbolt.elefantofficial.com internetes áruházban található valamennyi termék.
A megvásárolni kívánt termék főbb jellemzőit az adott termék melletti ismertető tartalmazza. Szolgáltató mindent megtesz a termékek alapvető tulajdonságainak minél hitelesebb feltüntetése érdekében. Ennek részei a termékleírások, a termékről készült fényképek, név, ár a készleten levő színvariációk, méretek és a termék anyagának összetétele.
Az ismertető leírás téves értelmezéséből eredő károkért Szolgáltató felelősséget nem vállal.
Szolgáltató megfelelő gondossággal kezeli a honlapon szereplő információkat, azonban azokban változás, elírás mindezek ellenére lehetséges. Az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért Szolgáltató felelősséget nem vállal.
Az adatbázisban található képektől való esetleges eltérésekért felelősséget Szolgáltató nem vállal, de törekszik rá, hogy a termékképek lehetőség szerint a valóságot tükrözzék.

Módosítás:

Szolgáltatónak jogában áll az Általános Szerződési Feltételeket módosítani. A módosítások az Interneten való megjelenés pillanatától érvényesek és nem alkalmazhatóak a korábban megkötött szerződésekre. A honlapon leadott minden rendelésre a leadásának dátumán érvényben lévő Általános Szerződési Feltételek érvényesek.
A megrendelés menete, a szerződés létrejötte:
A porcelanbolt.elefantofficial.com-on a vásárlásnak nem feltétele a felhasználó regisztrációja, viszont fontos tudni, hogy a nem regisztrált Vevők vásárlásairól Szolgáltató nem vezet nyilvántartást, így ők nem értesülnek az akciós ajánlatokról.
Az megrendelni kívánt termék a ’Kosárba tesz’ gomb segítségével választható ki. A jobb felső sarokban található kosár ikonra kattintva az összes kiválasztott, megrendelni kívánt termék, a teljes vételár és a szállítási költség is láthatóvá válik.
A ’megrendelés’ gombra kattintva kell megadni a kapcsolattartói / számlázási adatokat, majd itt választható ki a preferált szállítási és fizetési mód is. A megrendelésről befejezése után a rendszer automatikus visszaigazoló emailt küld.
Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az árukészlet aktuális állapotára tekintettel a porcelanbolt.elefantofficial.com-on keresztül leadott megrendelést visszautasítsa, vagy módosítsa, ha az nem teljesíthető. Ha a megrendelt áru a raktárkészletben nem áll rendelkezésre, akkor Vevő e-mailen 8 napon belül értesítést kap, és Szerződő felek külön egyeztetik az egyéni megoldást.
A megrendelés Vevő által történő véglegesítése ráutaló magatartás, mely létrehozza a szerződést.
A szerződés nyelve magyar.

Vételár:

A weboldalon található termék mellett feltüntetett ár a termék ajánlati ára, amely tartalmazza az általános forgalmi adót is, de nem tartalmazza a szállítási költséget. Az ajánlati ár az adott pillanatban, illetve akciós termékek esetén a weboldalon meghirdetett ideig érvényes.
Amennyiben Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra (kivételt képeznek ez alól az akciók keretében meghirdetett ajándéktermékek), akkor Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától.
A termék végleges ára az az ár, mely a megrendelés feldolgozását követően, a kiszállításról szóló értesítő levélben megadásra kerül.
A feltűntetett árak csak a porcelanbolt.elefantofficial.com oldalon érvényesek, a koncerteken, illetve más értékesítési csatornákon a termékek árai eltérőek lehetnek!

Termékgarancia:
A megrendelt termékekre a Ptk. 305. § szabályai szerint Szolgáltató szavatosságot vállal. Hibás teljesítés esetén Vevőnek kötelessége kifogásáról a hiba felfedezését követő lehető legrövidebb időn belül írásban tájékoztasni az porcelanbolt.elefantofficial.com-ot, a fenti elérhetőségek valamelyikén. Hibás teljesítés esetén a megrendelését a Ptk. 306. §-ban meghatározott szavatossági sorrend szerint: Szolgáltató elsősorban kicseréli, ha a cserére nincs mód, úgy a Vevő választása szerint árengedményt kap, vagy megrendeléstől elállhat, és kérheti a megrendelt termékért kifizetett összeg visszatérítését banki utalással, az általa megadott bankszámlaszámra.

BARION Bankkártyás fizetés:

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Rendelés teljesítése:

Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 10 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.
Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.
A szállítási költséget Szolgáltatónak egyik fenti esetben sem áll módjában visszafizetni.
Jelentéktelen hiba esetén elállásnak helye nincs.
Hibás teljesítés esetén a szavatossági jogok érvényesítésével kapcsolatos költségek (pl. kicserélés vagy elállás esetén a visszaküldés postaköltsége) a Szolgáltatót terhelik.

Elállás joga:

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 14 napon belül. Kézhezvételnek házhoz szállítás esetén a futártól való átvétel napját, bolti átvételnél a pénztárbizonylat kiállításának időpontja értendő. Az elállási határidő a kézhezvételtől számított 14 nap elteltével jár le.
Elállás esetén a Vevő az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (pl. postán, elektronikus úton küldött levél formájában) Szolgáltatónak. A Vevő határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő előtt elküldi elállási nyilatkozatát.
Elállás esetén a Vevő a terméket sértetlen csomagolásban – külső sérelmi nyomoktól, használattól mentes – állapotban köteles haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül saját költségén visszaküldeni a porcelanbolt.elefantofficial.com raktározási címére (DET Holoding Kft. 9700 Szombathely, Zanati út 26.). A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő előtt elküldi a terméket.
A kifizetett vételárat Szolgáltató visszatéríti az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül, amennyiben a Vevő a terméket visszaszolgáltatja, vagy kétséget kizáróan igazolja, hogy azt visszaküldte (a kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe).
A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési módtól függetlenül Szolgáltató kizárólag csak a Vevő által megadott bankszámlára utalással tudja visszatéríteni a vételárat.
Szállítási költséget Szolgáltató csak a teljes rendeléstől való elállás esetén térít vissza, azaz csak ha az adott megrendeléshez tartozó termékek közül valamennyit elállási szándékának egyértelművé tétele mellett küldi vissza a Vevő.
Az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vevő viseli. A visszaküldés személyesen, vagy valamely futárszolgálat útján történhet, postai csomagot, vagy utánvétes csomagot Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni.
A megrendelő elállási jogát a 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet 5. §-ban foglalt esetekben nem gyakorolhatja. Az elállási jog gyakorlása során a megrendelő a jóhiszeműség és tisztesség követelményeinek megfelelően köteles eljárni, jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni. Az elállási jog gyakorlása nem vezethet a joggal való visszaéléshez. Joggal való visszaélésnek minősül a jog gyakorlása, ha az a jog társadalmi rendeltetésével össze nem férő célra irányul, különösen, ha a nemzetgazdaság megkárosítására, személyek zaklatására, jogaik és törvényes érdekeik csorbítására vagy illetéktelen előnyök szerzésére vezetne. (Polgári törvénykönyv 5. §)

Felelősség kizárása:
Szolgáltató nem vállal felelősséget a porcelanbolt.elefantofficial.com és a hozzá kapcsolódó egyéb weboldalak folyamatos, hibamentes működéséért. Szolgáltató minden lehetséges eszközzel megpróbálja megakadályozni, hogy a porcelanbolt.elefantofficial.com-ot vírusok vagy kártevők támadják meg. Szolgáltatót nem terheli felelősség a Vevő által a porcelanbolt.elefantofficial.com használata során, az interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért. A Vevő felelős a saját hardver és szoftver eszközei megfelelő állapotáért és azért, hogy ezek alkalmasak az internet és a porcelanbolt.elefantofficial.com használatára, illetve az internetre tartalmak fel- és letöltésére.

Adatkezelés:

A porcelanbolt.elefantofficial.com oldalon található webáruház használata során a Szolgáltató a részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja át harmadik fél számára, kivéve abban az esetben amennyiben az vásárló kiszállítást kért a megrendelt termék vonatkozásában. Ez esetben a Szolgáltató a szerződéses szállító partnere számára a vásárló által megadott, a kiszállítás teljesítéséhez szükséges adatokat a rendelkezésre bocsátja.
A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülhetnek rögzítésre statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat Szolgáltató kizárólag a hatályos törvények által indokolt esetekben adja át a hatóságok részére.
A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben Vevő nem szeretné engedélyezni a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra.
A megrendelés folyamán rögzített adatokat Szolgáltató mindaddig rögzíti, amíg a Vevő nem kéri azok törlését.
A porcelanbolt.elefantofficial.com böngészése folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat Szolgáltató bizalmasan kezeli, leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető az elérhetőségek valamelyikén. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban a porcelanbolt@elefantofficial.com e-mail címen.

Nem szabályozott kérdések:

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

Elfogadás:

A porcelanbolt.elefantofficial.com oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével Vevő elfogadja az oldal üzemeltetőjének fenti Általános Szerződési Feltételeit, továbbá Adatkezelési elveit.


Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelés

A porcelanbolt.elefantofficial.com oldalon található webáruház használata során a Szolgáltató a részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja át harmadik fél számára, kivéve abban az esetben amennyiben az vásárló kiszállítást kért a megrendelt termék vonatkozásában. Ez esetben a Szolgáltató a szerződéses szállító partnere számára a vásárló által megadott, a kiszállítás teljesítéséhez szükséges adatokat a rendelkezésre bocsátja.

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülhetnek rögzítésre statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat Szolgáltató kizárólag a hatályos törvények által indokolt esetekben adja át a hatóságok részére.

A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben Vevő nem szeretné engedélyezni a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra.

A megrendelés folyamán rögzített adatokat Szolgáltató mindaddig rögzíti, amíg a Vevő nem kéri azok törlését.

A porcelanbolt.elefantofficial.com böngészése folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat Szolgáltató bizalmasan kezeli, leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető az elérhetőségek valamelyikén. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban a porcelanbolt@elefantofficial.com e-mail címen.